ZAKRES USŁUG

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Ten etap postępowania obejmuje złożenie w sądzie pozwu o wydanie nakazu zapłaty, uzyskanie nakazu zapłaty, uzyskanie klauzuli wykonalności oraz wysłanie do dłużnika przed egzekucyjnego wezwania do zapłaty. W całym etapie postępowania Kancelaria monitoruje stan sprawy w sądzie. Na zlecenie Klienta Kancelaria może również podejmować czynności związane z ustalaniem danych identyfikacyjnych, w szczególności danych adresowych koniecznych do skutecznego przeprowadzenia postępowania sądowego.